Paardenmarkt

Paardenmarkt

De vroegere paardenmarkt

Hoelang de Hedelse paardenmarkt bestaat is niet bekend. Men denkt, dat de markt al in de middeleeuwen bestond. In het gemeentelijk archief is niet veel meer te vinden over de oorsprong van de markt. Tijdens de oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van het oud-archief verloren gegaan.
Bekend is wél, dat in het jaar 1719 een verzoek is gedaan aan het Hof van Gelderland om in de Baronie Hedel een 2e markt te mogen houden en daarvoor tol te heffen. Er bestond dus al een markt. Of dat nu een paardenmarkt of een beestenmarkt (koeienmarkt) was, weten we niet. Vanaf 1719 werden er dus twee markten gehouden, namelijk in mei en op de maandag na 1 november. Hoe dan ook, voor wat de paardenmarkt betreft houdt men het jaar 1719 aan.

Het belang van de paardenmarkt was natuurlijk de handel. Zo werden er vroeger ook voornamelijk werkpaarden aangevoerd, nodig voor de landbouw. Tegenwoordig ziet men vooral de zogenaamde luxepaarden en pony’s.
Voor de Hedelse bevolking was het evenement ook van economisch belang. Iedereen probeerde er een graantje van mee te pikken. Zo konden de eigenaren van de vele cafe’s extra profiteren van die dag. En vele inwoners schonken dan koffie en verkochten erwtensoep om een centje extra te kunnen verdienen.
Tegenwoordig is de paardenmarkt een traditioneel gebeuren. Voor vele mensen is het dé feestdag van het jaar. De laatste jaren is er ook een kermis aan verbonden. Tot 1928 stond er alleen een draaimolen. In dat jaar verbood burgmeester Verkerk (deze was streng gereformeerd) de draaimolen. Sinds de komst van burgemeester Dronkers in 1934 kwam de draaimolen weer terug.

De Hedelse paardenmarkt is een zogenaamde vrije markt. Dat wil zeggen:
a. geen officiële openings- en sluitingstijd
b. geen aanlijnverbod
c. geen verbod tot het afdraven van paarden op het marktterrein zelf.

Tegenwoordig worden de paarden hoofdzakelijk met veewagens aangevoerd. Vroeger gebeurde dat ook per boot of trein. Ook kwamen handelaren te voet met hun paarden.

W.M. van Engelen
Radio-interview RTM dd 5 november 2000

 

Voor meer informatie zie de website van de paardenmarkt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teller website