Paardenmarkt

De vroegere paardenmarkt

Hoelang de Hedelse paardenmarkt bestaat is niet bekend. Men denkt, dat de markt al in de middeleeuwen bestond. In het gemeentelijk archief is niet veel meer te vinden over de oorsprong van de markt. Tijdens de oorlogshandelingen in de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van het oud-archief verloren gegaan.
Bekend is wél, dat in het jaar 1719 een verzoek is gedaan aan het Hof van Gelderland om in de Baronie Hedel een 2e markt te mogen houden en daarvoor tol te heffen. Er bestond dus al een markt. Of dat nu een paardenmarkt of een beestenmarkt (koeienmarkt) was, weten we niet. Vanaf 1719 werden er dus twee markten gehouden, namelijk in mei en op de maandag na 1 november. Hoe dan ook, voor wat de paardenmarkt betreft houdt men het jaar 1719 aan.

Het belang van de paardenmarkt was natuurlijk de handel. Zo werden er vroeger ook voornamelijk werkpaarden aangevoerd, nodig voor de landbouw. Tegenwoordig ziet men vooral de zogenaamde luxepaarden en pony’s.
Voor de Hedelse bevolking was het evenement ook van economisch belang. Iedereen probeerde er een graantje van mee te pikken. Zo konden de eigenaren van de vele cafe’s extra profiteren van die dag. En vele inwoners schonken dan koffie en verkochten erwtensoep om een centje extra te kunnen verdienen.
Tegenwoordig is de paardenmarkt een traditioneel gebeuren. Voor vele mensen is het dé feestdag van het jaar. De laatste jaren is er ook een kermis aan verbonden. Tot 1928 stond er alleen een draaimolen. In dat jaar verbood burgmeester Verkerk (deze was streng gereformeerd) de draaimolen. Sinds de komst van burgemeester Dronkers in 1934 kwam de draaimolen weer terug.

De Hedelse paardenmarkt is een zogenaamde vrije markt. Dat wil zeggen:
a. geen officiële openings- en sluitingstijd
b. geen aanlijnverbod
c. geen verbod tot het afdraven van paarden op het marktterrein zelf.

Tegenwoordig worden de paarden hoofdzakelijk met veewagens aangevoerd. Vroeger gebeurde dat ook per boot of trein. Ook kwamen handelaren te voet met hun paarden.

W.M. van Engelen
Radio-interview RTM dd 5 november 2000

 

Voor meer informatie zie de website van de paardenmarkt.

 

Cijfers

jaar   paarden  bezoekers
1914    1044               
1919    1876           
1932    1088           
1933    1185           
1935    1618           
1936    1744           
1937    1570           
1938    2211           
1939    1760           
1940    1800           
1941      642           
1946      447           
1948    1552           
1949      998           
1950    1015           
1951    1296           
1952    1298           
1953    1300    12000   
1954    1063    10000   
1955    1075    10000   
1956    1279    13000   
1957    1220           
1958    1377           
1959    1406    10000   
1960    1400           
1963    1690    15000   
1965    2030    15000   
1966    2380    25000   
1968    2400           
1969    2596           
1971    1895           
1972    2325           
1973    2167    20000   
1974    2080    25000   
1975    2010    20000   
1977    2245    35000   
1978    1826    35000   
1979    1476    30000   
1980    1192           
1981    1066    30000   
1982    1393    25000   
1983    1316    30000   
1984    2380    25000   
1985    1497    35000   
1986    1402    40000   
1987    1480           
1988    1562    40000   
1989    1612           
1990    1494    40000   
1991    1549           
1992    1649    35000   
1993    1850    40000   
1994    1916    40000   
1995    2187    40000   
1996    1978           
1997    1966           
1998    1699           
1999    1801           
2000    1648    30000   
2001    1833    40000   
2002    1985           
2003    1971           
2004    1635           
2005    1970    35000   
2006    1710    40000   
2007    1875           
2008    2063    35000
2009    1924    35000
2010    2145    40000
2011    1852    40000
2012    1535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teller website